Hinnasto v. 2024

Asiakasmaksut

Avohoitopalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 54,60 euroa. Maksukaton (762 euroa) ylittyessä vuorokausihinta on 25,10 euroa. Maksut kertyvät kalenterivuosittain. Maksukaton piiriin kuuluvat palvelut löytyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen nettisivuilta / asiakasmaksut.

Muut kuin kuopiolaiset tarvitsevat hyvinvointialueensa maksusitoumuksen ennen hoidon aloittamista. Hoidon voi maksaa myös kokonaan itse, jolloin maksusitoumusta ei tarvita.

Hyvinvointialueiden maksuosuus avopalveluista

 • avokäynti, alkoholi á 110 €
 • avokäynti, huume á 120 €
 • päihdelääkärin vastaanottokäynti á 185 €
 • korvaushoitokäynti á 75 €
 • korvaushoitokäynti, viikkoinjektio á 170 €
 • korvaushoitokäynti, kuukausi-injektio á 505 €
 • ryhmäkäynti á 45 €

Avokäynnillä tarkoitetaan poliklinikalla toteutunutta asiakkaan tai hänen lähiomaisensa käyntiä, joka johtaa potilasasiakirja- tai sosiaalihuollon asiakasmerkintään ja henkilötunnuksella tapahtuvaan tilastointiin. Avohoitokäynnin pituus on 20 – 45 min. Avohoitokäynti voi olla käynti hoitajan vastaanotolla, hoidon tarpeen arviointikäynti tai hoitosuhdekäynti.

Ryhmäkäynti on asiakkaan käynti ryhmässä tai osallistuminen ryhmävastanottoon tai tapahtumaan. Ryhmän kesto on 45–90 min.

Mikäli avohoitokäynti tapahtuu Kuopion ulkopuolella, lisätään hintaan työntekijän matkoista aiheutuvat kustannukset.

Hyvinvointialueiden maksuosuus laitoshoidoista

Hinnat sisältävät asiakasmaksuosuuden.
Hyvinvointialue laskuttaa asiakasmaksuosuuden asiakkaalta.

 • alkoholivieroitus 235 €/ vrk
 • lääkevieroitus 250 €/vrk
 • huumevieroitus 270 €/vrk
 • opioidikorvaushoidon aloitus osastohoidossa 270 €/vrk
 • päihdekuntoutus 205 €/vrk
 • päiväkuntoutus 175 €/vrk (omavastuu 25,10 €/vrk)
 • ennaltaehkäisevä jakso 205 €/vrk
 • lastensuojelullinen päihdetutkimusjakso 255 €/vrk
 • muu tutkimusjakso 255 €/vrk

Tutustumiskäynnit
Tutustumiskäynnit ja luennot
erillisen sopimuksen mukaan.

Yhteydenotot tutustumista koskien:

Päivi Valta
päihdetyön johtaja
puh. 040 710 3503