Hinnasto v. 2023

Asiakasmaksut

Avohoitopalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 49,60 euroa. Maksukaton (692 euroa) ylittyessä vuorokausihinta on 22,80 euroa. Maksut kertyvät kalenterivuosittain. Maksukaton täyttyminen koskee itsemaksavia kuopiolaisia asiakkaita. Maksukaton piiriin kuuluvat muut maksut löytyvät Kuopion kaupungin nettisivuilta kohdasta Sosiaali- ja terveyspalvelut/Terveyspalvelujen asiakasmaksut.

Muut kun kuopiolaiset ja tuusniemeläiset tarvitsevat kotikuntansa maksusitoumuksen ennen hoidon aloittamista. Hoidon voi maksaa myös kokonaan itse, jolloin maksusitoumusta ei tarvita.

Kuntien maksuosuus avopalveluista

 • avokäynti, alkoholi á 110 €
 • avokäynti, huume á 120 €
 • päihdelääkärin vastaanottokäynti á 170 €
 • korvaushoitokäynti á 75 €
 • korvaushoitokäynti, viikkoinjektio á 170 €
 • korvaushoitokäynti, kuukausi-injektio á 505 €
 • ryhmäkäynti á 45 €

Avokäynnillä tarkoitetaan poliklinikalla toteutunutta asiakkaan tai hänen lähiomaisensa käyntiä, joka johtaa potilasasiakirja- tai sosiaalihuollon asiakasmerkintään ja henkilötunnuksella tapahtuvaan tilastointiin. Avohoitokäynnin pituus on 20 – 45 min. Avohoitokäynti voi olla käynti hoitajan vastaanotolla, hoidon tarpeen arviointikäynti tai hoitosuhdekäynti.

Ryhmäkäynti on asiakkaan käynti ryhmässä tai osallistuminen ryhmävastanottoon tai tapahtumaan. Ryhmän kesto on 45–90 min.

Mikäli avohoitokäynti tapahtuu Kuopion ulkopuolella, lisätään hintaan työntekijän matkoista aiheutuvat kustannukset.

Kuntien maksuosuus laitoshoidoista

Hinnat sisältävät asiakasmaksuosuuden.
Kotikunta laskuttaa asiakasmaksuosuuden asiakkaalta.

 • alkoholivieroitus 235 €/ vrk
 • lääkevieroitus 250 €/vrk
 • huumevieroitus 270 €/vrk
 • opioidikorvaushoidon aloitus osastohoidossa 270 €/vrk
 • päihdekuntoutus 205 €/vrk
 • päiväkuntoutus 175 €/vrk (omavastuu 22,80 €/vrk)
 • ennaltaehkäisevä jakso 205 €/vrk
 • lastensuojelullinen päihdetutkimusjakso 255 €/vrk
 • muu tutkimusjakso 255 €/vrk

Tutustumiskäynnit
Tutustumiskäynnit ja luennot
erillisen sopimuksen mukaan.

Yhteydenotot tutustumista koskien:

Päivi Valta
päihdetyön johtaja
puh. 040 710 3503