Hoitoon hakeutuminen

Päihdeklinikalle hoitoon hakeutuminen:

 • palveluohjaus, alle 23-vuotiaat, puh. 044 718 3671
 • palveluohjaus, yli 23-vuotiaat, puh. 044 718 3672
 • kotiin tehtävä päihdetyö, puh. 044 718 3682
Päihdeklinikan huumehoitoihin hakeutuminen
 • palveluohjaus (ma-to), puh. 044 718 1360
 • yhteydenotot korvaushoitoihin viikonloppuisin ja juhlapäivinä, puh. 044 718 3667
Vieroitushoitoihin ja ennaltaehkäisevälle jaksolle hakeutuminen:
 • yhteydenotot ja palveluohjaus: p. 017 183 684 (24 h)
  • alkoholivieroitukseen hakeudutaan soittamalla vieroitushoito-osastolle, viikonloppuisin tarvitaan lääkärin lähete
  • huume-, ja lääkevieroitukseen varataan haastatteluaika vieroitusosastolta
  • ennaltaehkäisevälle jaksolle hakeudutaan soittamalla vieroitushoito-osastolle, lähetettä ei tarvita
Päihdekuntoutukseen hakeutuminen:
 • yhteydenotot ja palveluohjaus arkisin, kuntoutussuunnittelija: puh. 044 718 3674