Strategia

Päihdepalvelusäätiö on kilpailukykyinen, laadukkaita päihdehuollon erityispalveluja tuottava Itä-Suomen alueella toimiva palvelu- ja osaamiskeskus, joka:
  • tuottaa asiakaslähtöisiä, vaikuttavia päihdehuollon erityispalveluja
  • on uudistumiskykyinen, päihdetyötä aktiivisesti kehittävä toimija
  • tukee henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja vahvistamista
  • on päihdetyön arvostettu kouluttaja ja asiantuntija
  • on tehokkaasti verkostoitunut alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä päihdetyön toimijoiden kanssa
  • on taloudellisesti vakaa