Päihdeosaston vieroitushoidot

Päihdeosaston vieroitushoitojen palvelut on tarkoitettu 18-vuotta täyttäneille vieroitusoireissa hoitoon hakeutuville alkoholin, huumausaineiden ja lääkkeiden käyttäjille. Osastolla on 12 vuodepaikkaa.

Hoidon tarkoituksena on akuuttien vieroitusoireiden hoito, päihdekierteen katkaiseminen ja jatkohoidon suunnittelu. Osastojakson tavoitteena on luoda perusta fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kuntoutumiselle sekä tukea muutokseen päihteiden käytössä.

Osastolla toteutetaan opioidiriippuvaisten korvaushoidon tarpeen arviointi- ja aloitusjaksoja, sekä ennaltaehkäiseviä hoitojaksoja retkahdusriskissä oleville. Ennaltaehkäisevälle hoitojaksolle tulo edellyttää vieroitusoireettomuutta.

  • alkoholivieroitusjakso 5-7 vrk
  • huume- ja lääkevieroitusjakso 10-14 vrk
  • opioidikorvaushoidon arviointi- ja aloitusjakso 5-14 vrk
  • ennaltaehkäisevä jakso 1-3 vrk / potilaalla omat lääkkeet mukana

Kuopiolaiset voivat hakeutua vieroitusjaksolle lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksuosuudella 54,60 €/vrk, jonka perii hyvinvointilalue. Muut kun kuopiolaiset tarvitsevat hoitoon hakeutuessaan oman hyvinvointialueen maksusitoumuksen tai hoidon voi maksaa itse.