Päihdekuntoutus

Laitosmuotoinen ympärivuorokautinen päihdekuntoutus liitetään kiinteäksi osaksi avohoidossa tapahtuvaa kokonaiskuntoutumista. Jakson suunnittelussa, toteutuksessa ja seurantavaiheessa tehdään yhteistyötä kuntoutujan, hänen läheistensä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutusjakso suunnitellaan neljän viikon mittaiseksi kokonaisuudeksi.

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisena yhteisöhoidon menetelmiä mukaillen. Kuntoutumisen menetelminä on käytössä muutosta edistävä toimintamalli ja motivoiva haastattelu. Kuntoutus pitää sisällään yhteisöhoidon elementtejä. Yhteisesti sovituista käytännöistä keskustellaan viikoittain pidettävissä kokouksissa.

Kuntoutusjakson aikana käsitellään monipuolisesti päihderiippuvuuteen ja -kuntoutumiseen liittyviä teemoja. Työskentelymuotoina käytetään erilaisia yksilö- ja ryhmätyöskentelyn menetelmiä. Kuntoutujan kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja hänelle nimetään vastuuhoitaja, jonka kanssa on mahdollista käydä yksilökeskusteluja. Jakson aikana kuntoutujalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin vertaistukiryhmiin sekä muuhun päihteettömyyttä tukevaan toimintaan.
Kuntoutusjaksosta laaditaan loppulausunto.

Kuntoutuspäivän kokonaishinta on 205 euroa, josta asiakasmaksuosuus kuopiolaisilla on 54,60 €. Muut kuin kuopiolaiset voivat tulla kuntoutusjaksolle hyvinvointialueensa myöntämällä maksusitoumuksella tai kuntoutuksen voi maksaa itse.

Maksusitoumuksen antaneella hyvinvointialueella on mahdollisuus periä kuntoutujalta maksuasetuksen mukainen asiakasmaksu. Kuntoutuja on oikeutettu tietyin edellytyksin KELA:n myöntämään kuntoutusrahaan. Kuntoutusrahahakemus tehdään kuntoutusjakson aikana.


Päiväkuntoutus


Ympärivuorokautisen päihdekuntoutuksen lisäksi kuntoutukseen on mahdollista osallistua myös päiväkuntoutujana. Päiväkuntoutus on vaihtoehto kuntoutujalle, kun se tukee kuntoutumista hänen elämän tilanteessaan. Päiväkuntoutuja osallistuu kuntoutuksen ohjelmaan päiväohjelman mukaisesti.
 

Osoite
Mäkikatu 11, 1.krs.70110 Kuopio
Sijaintikartta