Lastensuojelullinen päihdetutkimusjakso

Lastensuojelullisen päihdetutkimusjakson tarkoituksena on antaa päihdetyön erityisosaamisen näkökulma lastensuojelussa tehtävien päätösten tueksi, kun arvioidaan vanhemman päihteiden käytön vaikutusta kykyyn huolehtia lapsen tarpeista ja kasvatuksesta.

Lastensuojelullinen päihdetutkimusjakso kestää viisi vuorokautta (ma-pe) ja se toteutetaan Päihdepalvelusäätiön vieroitushoitojen osastolla laitosolosuhteissa. Jakson aikana moniammatillinen työryhmä (lääkäri, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja ohjaaja) arvioivat asiakkaan päihteiden käyttöä eri näkökulmista, päihderiippuvuuden astetta sekä asiakkaan muutosvalmiutta suhteessa päihteiden käyttöön.

Päihdetutkimusjakson päätyttyä lastensuojelulle lähetetään kirjallinen yhteenveto tutkimusjaksosta ja suositus jatkohoidon järjestämisestä.

Lastensuojelulliselle päihdetutkimusjaksolle tarvitaan aina oman kunnan lastensuojelun tekemä lähete sekä maksusitoumus.


 
Lisätietoja ja hakeutuminen päihdetutkimusjaksolle:

Heidi Hyvärinen
päihdeosaston esimies
heidi.hyvarinen (at) ksps.fi
puh. 044 718 6087